۱۱ مطلب با موضوع «کنکور :: تصاویر حاوی پیام های مهم» ثبت شده است

تلاش کن و بر او توکل کن!

تکیه کن بر او

۵ نظر
شکیبا

تلاش و پشتکار،عامل موفقیت در تمامی کارها

تلاش-تلاش-تلاش

۰ نظر
شکیبا

ناامیدی ممنوع!

ناامیدی ممنوع

۲ نظر
شکیبا

به غیر از او طلب مکن...

یاد خدا

۱ نظر
شکیبا

همچنان ادامه بده

استقامت

۱۱ نظر
شکیبا