فرزند جانباز شیمیایی که بدون سهمیه نفر اول کنکور انسانی شد

فاطمه ملکی از تهران که رتبه اول کنکور علوم انسانی را

 به خود اختصاص داده است، گفت: اصلاً فکرش‌ را هم نمی‌کردم به عنوان

 اولین نفر رشته انسانی انتخاب شوم و واقعاً از این موضوع هیجان زده هستم.