به نام خداوندی که داشتن او جبران تمام نداشتن های من است


سلام. این مدت باقیمونده رو خوب مرور کنین و هر چی خوندین رو برا کنکور آماده کنین 

شک نکنین که موفق میشین.

پیروزی برای شماست

تموم توانت رو در این مدت باقیمونده بذار

مطمئن باش که ضرر نمیکنی

یک نکته از هزاران